• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญผู้ที่สนใจ หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ฯ"


  ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการฝึกอบรม/สัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561
  หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด” ระหว่างวันที่ 19 – 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
  โดยสามารถส่งใบสมัครมายัง อีเมล : amathurot@gmail.com หรือ โทรสาร : 038 745 798
  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณมธุรส ฝากไธสง 038 102288-90


  วันที่: 06/12/2017 เวลา 13:33:46 น. อ่าน: 111 ครั้ง