• ข่าว ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยบูรพา บริการรถรับ-ส่ง (ฟรี) มหาวิทยาลัย-โลตัส-สนามกีฬากลาง


  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดบริการรถรับ-ส่ง (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนิสิต ทุกวันศุกร์ (1 รอบ) และวันอาทิตย์ (2 รอบ) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560
  นิสิตที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่ง (ฟรี) ต้องดำเนินการดังนี้
  1.ลงชื่อจองที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยเปิดให้จองก่อนก่อนเดินทางล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์-พุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น. (ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ ชั้น 1 ห้องสำนักงานกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี งานกิจการนิสิต อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ สำนักงานหอพักนิสิต 1 , 2 และ 3)
  2.รถจะจอด รับ-ส่ง บริเวณฝั่งตรงข้ามหอพักนิสิต 3
  3.นิสิตต้องตรวจสอบเวลารถออกและเวลากลับอย่างเคร่งครัด (รถจะวิ่งตามตารางเวลาเท่านั้นและไม่ออกนอกเส้นทาง)
  4.ประเภทรถที่ให้บริการดูตามความเหมาะสมของจำนวนนิสิต และภารกิจของมหาวิทยาลัย
  5.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองที่นั่งไว้ก่อนล่วงหน้า
  ***กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 17/01/2017 เวลา 09:59:08 น. อ่าน: 427 ครั้ง