• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

    ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556


    งานวิชาการขอแจ้งตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 คณาจารย์ หรือนิสิตสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากระบบงานทะเบียนสถิตินิสิต http://web.reg.buu.ac.th/registrar/home.asp


    วันที่: 20/02/2013 เวลา 10:16:57 น. อ่าน: 1492 ครั้ง