• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

    ตารางสอบกลางภาค​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท


    ตารางสอบกลางภาค​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรายละเอียดดังแนบ
    กำหนดการสอบกลางภาค วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร. 1611


    วันที่: 11/09/2018 เวลา 15:56:36 น. อ่าน: 110 ครั้ง