• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11
  >>>>>ห้องสมุดเปิดให้บริการอ่านหนังสือสอบปลายภาคดังนี้
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 - 8 ธันวาคม 2560)
  วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. (เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 9 ธันวาคม พ.ศ.2560)
  ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด โทร. 039-310000 ต่อ 4011


  วันที่: 10/11/2017 เวลา 10:07:21 น. อ่าน: 306 ครั้ง