• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

    One Stop Service ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา


    สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำเอกสารใบปลดหนี้อีกต่อไป เนื่องจากสามารถตรวจสอบหนี้ออนไลน์ได้ที่ ระบบ One Stop Service >>>>รองรับหน้าจอมือถือ ประหยัดเวลาและกระดาษ^^
    หากมีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใดให้ไปติดต่อยังหน่วยงานนั้น เพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยแต่ละหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบดังแนบ


    วันที่: 07/03/2017 เวลา 10:17:06 น. อ่าน: 469 ครั้ง