• ภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการ

    เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต


    เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิชาการศึกษา และคุณปรียาภรณ์ ขุนจิต นักวิชาการศึกษา เดินทางไปจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ยังถือโอกาสรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในรอบ TCAS1 ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/12/2018 เวลา 15:23:58 น. อ่าน: 149 ครั้ง