• ภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการ

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง


    เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิชาการศึกษา ออกจัดบูธแนะแนวการศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในรอบ TCAS1 ภายใต้งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จักหวัดปราจีนบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/12/2018 เวลา 10:51:04 น. อ่าน: 307 ครั้ง