• ภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการ

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม


    เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี สนธิ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น และอาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ทั้งนี้ยังถือโอกาสรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในรอบ TCAS1 ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/12/2018 เวลา 09:52:11 น. อ่าน: 123 ครั้ง