• งานรับเข้าศึกษา : งานบริการวิชาการ

  รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562


  การรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562
  ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ >>>คลิกที่นี่

  TCAS รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
  1. โครงการเพชรตะวันออก
  2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  4. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"
  5. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
  6. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
  7. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
  8. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  9.โครงการสอวน.


  TCAS รอบ 2 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609


  วันที่: 17/12/2018 เวลา 13:39:14 น. อ่าน: 3004 ครั้ง