• งานรับเข้าศึกษา : งานบริการวิชาการ

  รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) โครงการรับตรง


  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) โครงการรับตรง
  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. โดยมีข้อมูลดังนี้
  1. วันที่ 12 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th
  2. วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น เป็นต้นไป ที่ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
  4. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  5. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
  6. วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ที่ http://smartreg.bu.ac.th
  รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609


  วันที่: 11/07/2018 เวลา 15:07:38 น. อ่าน: 740 ครั้ง