• งานรับเข้าศึกษา : งานบริการวิชาการ

  ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 Admission


  ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
  ประจำปีการศึกษา 2561 Admission


  Website:http://tcas.cupt.net  โดยมีข้อมูลดังนี้
  - ประกาศหนังสือระเบียบการฯ ทาง Website:http://tcas.cupt.net 1 มิถุนายน 2561
  - รับสมัคร ทาง Website:http://tcas.cupt.net วันที่ 12–16 มิถุนายน 2561
  - ชำระเงินค่าสมัคร ชำระผ่านธนาคารหรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย วันที่ 12 –17 มิถุนายน 2561
  - ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทาง Website:http://tcas.cupt.net วันที่ 12–19 มิถุนายน 2561
  - ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าTCAS รอบที่ 4 ทาง Website:http://tcas.cupt.net วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทาง Website:http://tcas.cupt.net วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
  - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ วันที่ 10–12 กรกฎาคม 2561
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน ทาง Website:http://tcas.cupt.net วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

  หมายเหตุ :
  1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านทาง website : http://tcas.cupt.netเท่านั้น
  2. กำหนดการตรวจร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609


  วันที่: 25/06/2018 เวลา 15:44:39 น. อ่าน: 1114 ครั้ง