• งานรับเข้าศึกษา : งานบริการวิชาการ

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS (รอบ3) รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ


  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS (รอบ3) รับตรงร่วมกันทั่วประเทศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เป็นผู้รับสมัครมีรายละเอียดดังแนบ

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ
  โทร.039-310000 ต่อ 1609-11 ในวันและเวลาราชการ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

  1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net หรือ http://regservice.buu.ac.th
  2. ชำระค่าสมัคร วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net หรือ http://regservice.buu.ac.th
  4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1-3มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
  5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net หรือ http://regservice.buu.ac.th
  6. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี วันที่ 10 มิถุนายน 2561
  7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net หรือ http://regservice.buu.ac.th
  8. รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th


  วันที่: 16/05/2018 เวลา 13:32:22 น. อ่าน: 1391 ครั้ง