• ภาพกิจกรรม : งานการเจ้าหน้าที่

    งานการเจ้าหน้าที่ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดโครงการการให้ความรู้เรื่องการออม


    เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องการออม” ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จาก ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การออมเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ” พร้อมตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการออมเงินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 20/08/2018 เวลา 16:08:47 น. อ่าน: 175 ครั้ง