• ภาพกิจกรรม : งานการเจ้าหน้าที่

    โครงการ การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม


    งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ก่อน นายสัญญา สุนทรโยธี นักวิชาการประกันสังคม จะบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ควรรู้” การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่เป็นผู้ประกันตนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการเกิดสิทธิในการเป็นผู้ประกันตน กับประกันสังคม ในการนี้ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 15/09/2016 เวลา 16:57:05 น. อ่าน: 339 ครั้ง