• ภาพกิจกรรม : งานการเจ้าหน้าที่

  งานการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม


  งานการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” เมื่อ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ก่อน น.ส.แววตา แก้วเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนประกันสังคมควรรู้ ในการนี้มี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

  สิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน

  คณะผู้บริหารนำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วม โครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม”

  สิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม”

  สิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน

  นางสาวแววตา แก้วเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม”

  สิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติร่วมถ่าวภาพกับผู้เข้าร่วม โครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 29/09/2015 เวลา 13:45:46 น. อ่าน: 445 ครั้ง