• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : งานการเจ้าหน้าที่

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งอาจารย์


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๒๖๓ โดยมีรายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔


    วันที่: 14/09/2018 เวลา 10:32:10 น. อ่าน: 120 ครั้ง