• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : งานการเจ้าหน้าที่

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินฯ


  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๙๑๒๖๔ และ ๙๑๒๖๕ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือธุรกิจระหว่างประเทศ หรือบริหารธุรกิจ
  รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


  วันที่: 30/11/2017 เวลา 08:49:04 น. อ่าน: 232 ครั้ง