• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี จัดงาน บูรพา วัฒนธรรม


    เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีจัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม” ขึ้น ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานมีการจัดโครงการร่วมกันสองโครงการคือ โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด และ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๒ โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมากมายอาทิ การประกวดจัดบูธ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดวาดภาพ เขียนตามคำบอก คัดลายมือ กล่าวสุนทรพจน์ ประกวดการประกอบอาหารพื้นเมือง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ และถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/09/2018 เวลา 09:43:49 น. อ่าน: 95 ครั้ง