• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์


    เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์, อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์, คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต เดินทางไปจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนะนำสาขาที่เปิดสอนภายในวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อีกด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/08/2018 เวลา 14:54:34 น. อ่าน: 148 ครั้ง