• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


    เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำเจ้าหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการศึกษา ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานการศึกษาอีกด้วย ในการนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๔๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/08/2018 เวลา 13:37:13 น. อ่าน: 82 ครั้ง