• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


    เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำบุคลากรงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการ การรับนิสิต ทะเบียนนักศึกษา การประมวลผลและสำเร็จการศึกษา และระบบสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร อีกด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๓๕ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/06/2018 เวลา 10:31:46 น. อ่าน: 126 ครั้ง