• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หอสมุดพระราชาวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หอสมุดพระราชาวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
    เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินความพึงพอใจและแนวทางการพัฒนางานห้องสมุด การบริหารบุคคล และการบริการเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/06/2018 เวลา 15:32:24 น. อ่าน: 137 ครั้ง