• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.นครพนม


    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำบุคลากร งานบริการวิชาการ บุคลากรงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และนำกลับไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยนครพนม  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/05/2018 เวลา 14:08:56 น. อ่าน: 144 ครั้ง