• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ร่วมกับชุมชน ตำบลโขมง


    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติเทพ บุญยรัตพันธุ์ นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงาน มีการร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน และกิจกรรมรื่นเริงวันสงกรานต์จากกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนชาวโขมง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 10/04/2018 เวลา 14:11:32 น. อ่าน: 62 ครั้ง