• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี


    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านงานหลักสูตร งานรับนักศึกษาใหม่ งานการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนานิสิต ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/03/2018 เวลา 14:20:18 น. อ่าน: 94 ครั้ง