• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี มุ่งเน้นวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์


    เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้กับ บุคลากร และนิสิต ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี นายนิกร สิงขรรัมย์ อดีตหัวหน้าฝ่ายออกใบอนุญาตขับขี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องรวมทั้งรู้กฎจราจร และเป็นการมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้เป็นศูนย์
    ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ถือโอกาสนำ รถบริการเคลื่อนที่ กรมการขนส่งทางบก มาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำข้อสอบขอนุญาตมีใบขับขี่ ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/03/2018 เวลา 16:04:52 น. อ่าน: 120 ครั้ง