• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ก้าวให้นำสู่ความสำเร็จ” ณ ม.บูรพา จันทบุรี


    เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาในหัวข้อ “ก้าวให้นำสู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีนางสาวศุภิสรา วังซ้าย นิสิตปีทึ่ ๔ คณะอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และนายนฤดล นุกูลกิจ นิสิตปีที่ ๓ คณะอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นวิทยากรให้แนวทางและแง่คิดในการเริ่มทำธุรกิจในขณะที่กำลังศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้ซักถามอีกด้วย ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต นำโดย ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำงานต่อไปในอนาคต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/02/2018 เวลา 09:30:29 น. อ่าน: 89 ครั้ง