• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    กองบริหาร วข.จันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๖๐


    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:34:57 น. อ่าน: 123 ครั้ง