• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อจาก Microsoft Office เพื่องานประชาสัมพันธ์”


    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับงานประชาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:06:41 น. อ่าน: 117 ครั้ง