• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ผอ.กองบริหาร วข.จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญ วันกองทัพเรือ


    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดย คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ กิจกรรมในพิธี จัดให้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย"  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/12/2017 เวลา 09:51:43 น. อ่าน: 90 ครั้ง