• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย


    เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

    เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” ณ ห้องประชุม เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติ เป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ และแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมฟัง การเสวนาในครั้งนี้  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/12/2017 เวลา 14:43:19 น. อ่าน: 82 ครั้ง