• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  ม.บูรพา จันทบุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๖๐


  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง และอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
       วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตำบลโขมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโขมง โดยมีพิธีทำบุญถวายภัตหารเพลแด่พระภิกษุ, สรงน้ำพระพุทธรูป, รับประทานอาหารร่วมกัน, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายร่วมกับผู้สูงอายุ
       วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ม่วงมี, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้พรกับ คณาจารย์ และบุคลากร ที่มาร่วมกิจกรรมก่อนร่วมกันถ่ายภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ มีขวัญ กำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และยังได้แสดงความเคารพรักต่อผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์วิถีความเป็นไทย และกิจกรรมหมู่ร่วมกัน • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 22/05/2017 เวลา 15:37:00 น. อ่าน: 153 ครั้ง