• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน ภาคตะวันออกฯ


    เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานออกแบบของนิสิตคณะอัญมณี จากนั้นได้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม แบ่งกลุ่ม ให้น้องๆ ได้มีความคุ้นเคยกัน ก่อนเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมทางน้ำ, มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตในทะเล, ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมล้ำๆ ที่ใครก็ทำได้, Jewelry Factory, Jewelry Business 4.0, เกษตร ๔.๐, International Trade, และสารสนเทศสำหรับธุริจ Start Up ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนใน ภาคตะวันออก ส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม ผู้เข้าร่วมได้ทราบศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านการถ่ายทอดความรู้ อีกด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 12/04/2017 เวลา 13:45:34 น. อ่าน: 122 ครั้ง