• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี ศึกษาดูงาน Green office


    เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวอำภา ชัยเสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และ นายอรรถพล สุทธิพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน “การเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green office)” ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว (Green office) และดูงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางปะกง ก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้เพื่อนำกลับมาพัฒนาสำนักงานให้ก้าวสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/04/2017 เวลา 14:34:42 น. อ่าน: 271 ครั้ง