• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปีวิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๙


  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปีวิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี, ดร.พิชัย สนแจ้ง, ดร.ณัฐพล ชมแสง, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง และนางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา กล่าวอวยพรให้กับเจ้าหน้าที่
  ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี นำเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานร่วมกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี



 • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 10/02/2017 เวลา 11:03:06 น. อ่าน: 239 ครั้ง