• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มอบนโยบาย


    รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พบ ผู้บริหาร และบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ก่อน พบผู้นำนิสิตเพื่อแลกเปลียนความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/11/2016 เวลา 15:03:30 น. อ่าน: 1353 ครั้ง