• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา


    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, วัดโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนิสิตและบุคลากรอันเป็นประโยชน์ และความเป็น ศิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/08/2016 เวลา 16:11:05 น. อ่าน: 262 ครั้ง