• การศึกษา : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน


    นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ดังเอกสารแนบ


    วันที่: 01/08/2017 เวลา 15:18:03 น. อ่าน: 588 ครั้ง