• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  ร่วมจัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง


  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมกับชุมชนประมงบ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมจัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง ต.ไม้รูด โดยมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เห็นความตั้งใจของคนในชุมชนไม้รูดที่มีต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลมาอย่างยาวนานและ ต่อเนื่องจึงให้ทุนสนับสนุนในโครงการนี้ โครงการนี้เป็นการวางแนวหญ้าทะเลเทียม (Artificial Seagrasses) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนที่หลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชายฝั่งทะเลบริเวณ ต.ไม้รูด ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์เอนกอนันต์แก่คนในชุมชน และลูกหลานสืบไป
  ผศ.ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล กล่าวว่า “... เรามีความปลาบปลื้มมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำโครงการดีๆ ที่มีคุณค่าเช่นนี้ร่วมกับชุมชน .. และจะได้นำผลการวิจัยค่อยๆ เล่าให้ทุกท่านฟังนะคะ ...” • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 24/12/2018 เวลา 09:30:42 น. อ่าน: 161 ครั้ง