• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๖


  งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๖ "One World One Ocean: New and More Value of the Seas"
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา: คณะเทคโนโลยีทางทะล คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ "One World One Ocean: New and More Value of the Seas" ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมงานแถลงข่าว สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการฯ จะจัดขึ้งระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้องค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วม รวมถึงการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการจัดทำ "ปฏิญญาบางแสน" (Bangsaen Delcaration) เพื่อตอบรับการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในการนำเสนอต่อรัฐบาลสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลต่อไป ทั้งนี้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

  Link ข่าว:
  1. http://www.insidechonburi.com/index.php/component/k2/item/894-ทชเตรียมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่-6-ที่-จ.ชลบุรี
  2. https://www.facebook.com/Jaengkhaow/posts/758017731072597
  3. http://www.yes2016.com/2018/05/6.html
  4. https://mgronline.com/local/detail/9610000051990
  5. http://www.buraphanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21512&Itemid=1
  6. http://www.buraphanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21514&Itemid=1
  7. https://mgronline.com/local/detail/9610000051990
  8. https://mgronline.com/local/detail/9610000051873 • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 01/06/2018 เวลา 16:30:41 น. อ่าน: 995 ครั้ง