• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์กีฬาชาวน้ำ


    เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์กีฬาชาวน้ำ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นกีฬาทางน้ำและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๖ คน กิจกรรมครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและบุคลากรของทั้ง ๒ คณะ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/02/2018 เวลา 09:47:18 น. อ่าน: 404 ครั้ง