• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัย


    เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ฟาร์มทดลอง บ่อเลี้ยงกุ้งทะเลและปลาเก๋าลูกผสม ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 12/02/2018 เวลา 13:33:13 น. อ่าน: 363 ครั้ง