• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมจัด โครงการ ENVILABASIA


    ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม ภายใต้โครงการ ENVILABASIA ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมกับคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และ Claremont College ร่วมกันจัดค่าย การใช้ศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงมาใช้สื่อสาร ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ชม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจาก Claremont College (นักศึกษา 4 คน) คณะดนตรีและการแสดง (8 คน) และคณะเทคโนโลยีทางทะเล (8 คน) มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยายสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การเดินทางไปศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด และ หมู่บ้านโรงไม้ ต.บางชัน จังหวัดจันทบุรี การทำ workshop และการสร้างกิจกรรมเพื่อการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ และการนำเสนอต่อสาธารณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 12/02/2018 เวลา 09:55:05 น. อ่าน: 229 ครั้ง