• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐


    คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่าง วันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ให้แก่สโมสรนิสิตคณะฯ และแกนนำแต่ละชั้นปี จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน โดยมี คุณพรรพรรณ ศรีสุธาพรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนิสิตให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการประพฤติตนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยได้  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 20/09/2017 เวลา 15:14:31 น. อ่าน: 329 ครั้ง