• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    อบรมโครงการนิสิตวิทยากร ประจำปี ๒๕๖๐


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการ อบรมนิสิตวิทยากร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในระหว่างวันที่ ๘, ๑๒ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๓๔ คน ในการนี้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 19/09/2017 เวลา 15:23:46 น. อ่าน: 323 ครั้ง