• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๓


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิติ ถาวรธนนท์ ปราชญ์ประมงพื้นบ้าน ของบ้านปากคลองระวะ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด บรรยายเรื่องการจัดการทรัพยากรของชุมชน รวมถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และนำนิสิตไปวางหญ้าทะเลเทียมเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลลูกปูที่มาจากโครงการ ธนาคารปูของชุมชน จากนั้นเดินทางต่อกันไปที่บ้านน้ำเชี่ยว เพื่อเรียนรู้เครื่องมือประมงพื้นบ้าน งมหอยปากเป็ด เรียนรู้ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ภายในชุมชนสองศาสนา การทำอาหารท้องถิ่น งานจักรสานงอบอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด ในการนี้มีนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๘ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/08/2017 เวลา 10:18:55 น. อ่าน: 294 ครั้ง