• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการฯ ทะเล นวัตกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการศาสตร์ทางทะเล การจัดการนวัตกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ศึกษาวิจัย ของวิทยาเขตจันทบุรี รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับผู้บริหาร และนักวิจัยจาก Claremont McKenna, USA และ Yale-NUS, Singapore ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อีกทั้งยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยจะเริ่มต้นจาก โครงการ EnviroLab Asia ซึ่งนับว่าเป็นอีกกิจกรรมสำหรับความเป็น Wisdom of the East for the Future of the Nation  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/08/2017 เวลา 14:32:50 น. อ่าน: 202 ครั้ง