• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการ ฐานความรู้เพื่อพัฒนานิสิต ประจำปี ๒๕๖๐


    เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการ ฐานความรู้เพื่อพัฒนานิสิต ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น โดยคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง GIS การพัฒนาบุคลิกภาพ Marine shrimp culture และ Search Engine for Marine Technology (SEMT) ทั้งนี้เพื่อพัฒนานิสิตชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ต่อไป  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 25/05/2017 เวลา 16:07:02 น. อ่าน: 221 ครั้ง