• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการเยาวชนคนเก่ง ณ วัดคลองน้ำเค็ม


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเยาวชนคนเก่ง ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดคลองน้ำเค็ม กิจกรรมปีนี้เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำอาหารพื้นบ้านจันทบุรี และขนมหวานโบราณ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชุมชนบ้านคลองน้ำเค็ม บางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคนคุณภาพของประเทศ มีนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ เข้าร่วม จำนวน ๑๗๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 24/02/2017 เวลา 15:21:12 น. อ่าน: 421 ครั้ง